- ટીન લે છે લોડો છોકરી ના પિતા માટે આ કોલેજ જુઓ ભારતીય વાહિયાત

જોવાઈ: 626
મારા સાવકા પિતા હતો ત્યાં મારા માટે આવે છે ત્યારે તે મારા શિક્ષણ. તેમણે ગર્વ છે કે હું જઇ જુઓ ભારતીય વાહિયાત રહ્યો છું કોલેજ પર જવા માટે આગામી વર્ષ. તે ખરેખર માંગે છે મને શકાય લોકપ્રિય છે.