- વિકૃત કુટુંબ સમૂહ ચોદન પરમેશ્વરનો વાહિયાત વરસાદ માં ઉપકાર માનવાનો ઉત્સવ

જોવાઈ: 3492
બ્રુકલિન ચેઝ અને Rosalyn Sphinx, ચોક્કસપણે આ ઉત્સવની ભાવના તરીકે તેઓ આસપાસ ભેગા ટેબલ, પોશાક વડા વાહિયાત વરસાદ માં માંથી ટો માટે માં થેંક્સગિવીંગ થીમ આધારિત કોસ્ચ્યુમ.