અમે જાણીએ છીએ કે તમે jerked બંધ કરવા માટે કેમેરા પર વાહિયાત અમને બધા સમય જોય

જોવાઈ: 218
હા, અમે તમે કેચ છે કેમેરા પર વાહિયાત કે સમય માં કબાટ અને સુંઘવાની અંદરથી પહેરવાનું વસ્ત્ર કે વસ્ત્રો. અમે હંમેશા જાણતા હતા કે તમે સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવી હતી અને તમે શું કરવા માંગો પર અટકી તમારા કપડાં.