હું પડેલા તમે ચોદતિ વખતે ધક્કા મારવા અને શેરી માં વાહિયાત તમે સજા થવી જોઈએ CEI

જોવાઈ: 256
માત્ર હું છું કારણ કે હું તમારા પાડોશી એનો અર્થ એ નથી કે તમે પર જાસૂસ શેરી માં વાહિયાત કરી શકો છો મને જ્યારે પણ તમે કરવા માંગો છો. મને ખબર છે કે દરેક સમય તમે મને જોવા અને હું કેચ તમે આજની રાત કે સાંજ મને અંતે staring છે.