નાજુક સફેદ ગ્રેની વાહિયાત કાળા મેનેજર પૂછે ગ્રાહક માટે હોટ..

જોવાઈ: 249
ક્રિસ્ટી તાજેતરમાં ગ્રેની વાહિયાત એક નવી નોકરી મળી - એક મેનેજર પર એક માવજત કેન્દ્ર. તે ગમ્યું જોવા માટે મોટા સ્નાયુબદ્ધ ગાય્ઝ લિફ્ટ ભારે વજન. તેના પ્રિય ક્લાઈન્ટ છે કોતર - એક ખૂબસૂરત કાળા જે વ્યક્તિ નથી...