એલિવેટર સમારકામ માણસ કન્યા વાહિયાત યુક્તિઓ બે બ્લોડેશ

જોવાઈ: 378
આ સમારકામ કન્યા વાહિયાત માણસ ખોટી રીતે બંધ કરી દીધું એલિવેટર બનાવે છે બે બ્લોડેશ લાગે છે કે તેમણે છવાયો છે. અલબત્ત, સમય પસાર કરવા માટે તેમણે ખાતરી સોનેરી કરવા માટે કેટલાક મજા હોય છે. ખબર નથી આ નામ ની આ ફિલ્મ અથવા અભિનેતાઓ અભિનેત્રીઓ