હું તમને બનાવવા પુખ્ત વાહિયાત પડશે ગળી તમારા પોતાના ડિપ્લોમા CEI

જોવાઈ: 988
મેં જોયું કે તમારા ઇતિહાસ અને મને ખબર પુખ્ત વાહિયાત છે તમે છો એક ગંદા બગાડવું. ચિંતા કરશો નહીં, હું વાંધો નથી. જો તમે હોય છે, તેથી માં દૂષિત વસ્તુઓ, શા માટે નથી તમે કંઈક વિકૃત માટે મને?